aaa
              
   
   

สามารถชำระเงินได้จากช่องทางดังนี้ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต(visa)และบัตรเครดิตทุกธนาคาร    


โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้


 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซีคอน บางแค ชื่อบัญชี หสม. แก็ดเจ็ตดี เลขที่บัญชี 034-2-88814-3

 

 หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินและระบุเลขที่ใบสั่งซื้อมาที่ gad7dee@gmail.com

 หรือแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อและส่งหลักฐานมาที่ Line Id : mr.gadget

 

 

 
   
   
 
aaa